Sænkebrønd, hul, cylindrisk eller prismatisk konstruktion af stål eller beton, der virker som en dyb fundering. Sænkebrønden føres ned til den ønskede dybde ved indvendig udgravning af jord. Den simpleste form kan udgøres af brøndringe af beton, men ved større dimensioner kan sænkebrønden virke som byggegrubeindfatning, der senere indgår i det færdige bygværk efter udstøbning af en betonbund. Normalt foretrækkes nedbringning ved tør udgravning, evt. samtidig med fjernelse af grundvand ved pumpning, men alternativt udføres udgravningen under vand. En konstruktion i vand svarende til sænkebrønd betegnes sænkekasse.