Sælgers forpligtelse er, at levere den solgte vare til køber, i rette tid og på rette sted. Sælger skal levere den solgte varer i rette stand til køber – uden mangler.