En sælgeransvarsforsikring er en forsikring, som kan tegnes af en boligsælger. Sælgeransvarsforsikringen fritager sælgeren for dele af det restansvar, der falder uden for en almindelig ejerskifteforsikring, som er tegnet af boligkøberen. Konkret betyder det, at sælgeren kan få dækket nogle af de udgifter, som sælgeren måtte blive dømt til at betale til køber i forbindelse med en retssag, fx udgifter til lovliggørelse af ulovlige bygningsindretninger og ulovlige stik- og kloakledninger i jorden uden for selve boligen samt økonomiske krav, der udspringer af påbud om oprensning af forurenet grund.