Sækmøl, Coleophorinae, underfamilie af småsommerfugle. Sækmøllarver minerer blade eller frø. Kun den forreste del af kroppen indbores i plantevævet; størsteparten forbliver uden for minen, omgivet af en silkesæk, der oftest er iblandet plantestumper og har artskarakteristisk form. De fleste sækmøl er så nærtbeslægtede, at de alle henføres til Europas største sommerfugleslægt, Coleophora. Der lever ca. 110 arter i Danmark.