Sækbanegård, banegård, der er endestation på en jernbanelinje, idet sporene ikke føres videre. Dermed får togene ind- og udkørsel i den samme ende af stationen. Se også rebroussement.