Rytmik, (afledn. af rytme), musikpædagogiske metoder, der forener bevægelse med musik. Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) udviklede en metode, der omsætter oplevelsen af musik til bevægelse gengivet som spontant, synonymt bevægelsessvar; metoden har inspireret musikpædagoger over hele verden. Herhjemme førte den via musikpædagogen Gerda von Bülow til oprettelsen af en særlig uddannelse til rytmikpædagog, RMO (rytmisk musikalsk opdragelse), der blev videreført af hendes elever. Komponisten Bernhard Christensen og musikpædagogen Astrid Gøssel (1891-1975) skabte i 1930'erne en særlig musikpædagogik, baseret på bl.a. improvisation og bevægelse og inspireret af afroamerikansk musikkultur. Deres samarbejde påvirkede mange i det kulturradikale miljø omkring lilleskolerne og kom til at øve afgørende indflydelse på musikundervisningen, især på børnehave- og pædagogseminarier.