Rutediagram er et diagram, der vha. geometriske figurer, fx romber, firkanter og ovaler, viser den logiske struktur i en maskine eller et computerprogram. Begrebet bruges også inden for bl.a. organisationsteori.