Rur, (af no. rur, oldnord. hrúðr skorpe), et lille fastsiddende krebsdyr, som hører til rankefødderne.