Rundholt, tildannet stykke tømmer, ofte en træstamme af nåletræ i passende dimension, der indgår i et sejlskibs rigning som mast, stang, rå, bom, gaffel, spryd e.l. I 1800- og 1900-t.s store stålsejlskibe var de sværeste rundholter dog som regel også af stål.