Rundbælg, Anthyllis, planteslægt i ærteblomstfamilien med ca. 35 arter, hjemmehørende i Europa, Nordafrika og Vestasien. Det er 10-30 cm høje, en- eller flerårige urter med uligefinnede blade og blomsterhoveder med talrige blomster med oppustet bæger. Frugten er en bælg med 1-3 frø. I Danmark kendes én art med mange underarter, rundbælg, Anthyllis vulneraria, med gule blomster, der er en alm. tørbundsplante i klitter, vejkanter, sandede overdrev og bakkeskrænter. Rundbælg har især tidligere været dyrket som grøngødning og til foder (se bælgplanter (anvendelse i landbrug).