Rumvinkel er en generalisering af det plane vinkelbegreb. Den rumvinkel, en kurve i rummet udspænder i forhold til et fast punkt O (toppunktet), frembringes af alle de halvlinjer, der har endepunkt i O, og som skærer kurven. Måltallet for en rumvinkel angives i steradianer og er lig med arealet af det område, som rumvinklen udskærer af den enhedskugleflade, der har centrum i O; det er et tal mellem 0 og 4π.