Rumtoilet, eng. Waste Collector Subsystem, WCS, toiletsystem på rumfærger og rumstationer. Det amerikanske system er ca. 70 cm×70 cm×70 cm og fungerer ved, at en luftstrøm med en hastighed på 0,23-0,84 m3/min suger toiletaffaldet ind i en beholder, hvor elementerne adskilles ved centrifugering. Til toiletsystemet kan tilsluttes et urinmålingssystem til måling af volumen og udtagning af prøver i videnskabelige forsøg. I det russiske system på Mir benyttes ligeledes luftstrømme til transport af toiletaffaldet ind i systemet, mens der ikke foretages centrifugering. På Den Internationale Rumstation er det planen, at urinen fra toilettet skal sendes til et destillationsanlæg, så vandet kan genbruges.