Rumen, (af lat. rumen svælg, hals), vommen; drøvtyggernes første mave.