Rum millet, det ortodokse kirkesamfund i Osmannerriget; det dannedes efter Det Byzantinske Riges fald i 1453 og besad under ledelse af patriarken i Konstantinopel/Istanbul en vis grad af religiøs og juridisk-administrativ autonomi. Se også millet-system.