Rulning, grundlæggende manøvre i kunstflyvning, hvor flyet roterer om sin længdeakse.