Rullesten, afrundet sten, der har fået sin form efter at have rullet rundt i strandens brændingszone eller i vandløb. Rullesten findes derfor ofte i marine og fluviale aflejringer. Særlig store koncentrationer findes som rullestensstrandvolde langs kysterne både i Danmark og i Sydengland.