Ruhed, overfladeruhed, finere bearbejdningsspor efter mekaniske fremstillingsprocesser som fx fræsning, drejning eller polering. Overfladeruheden af et bearbejdet emne kan vurderes i grove træk ved at mærke med en fingernegl, men hvis den nøjagtige ruhed skal bestemmes, må der anvendes aftastning, mikroskop eller elektriske måleinstrumenter. Som måleenhed for overfladeruheder benyttes en tusindedel mm (μm). Overfladeruheder for en finbearbejdet metaloverflade ligger i området 0,01-1,6 μm, for normalbearbejdede overflader på 1,6-20 μm, mens grove overflader ligger på 20-100 μm. Ruheden er stærkt afhængig af bearbejdningsmetoden; fx ligger overfladeruheder for fræsning mellem 0,6 og 40 μm, mens den for polering ligger mellem 0,01 og 1,0 μm.