rug

Rug.

.

Rug.

.

Rug drær, den har vindbestøvning

.

Rug. Forskellige meltyper.

.

Rug, Secale, slægt i græsfamilien (byggruppen), der efter nyere opfattelse kun omfatter to vildtvoksende arter samt den dyrkede rug, Secale cereale. Det er høje aksgræsser med to-tre-blomstrede småaks; yderavnerne er sylespidse, og dækbladet løber ud i en stak.

Dyrket rug er sandsynligvis udviklet ved selektion fra den flerårige bjergrug, S. strictum (tidligere kaldet S. montanum), der vokser i bjergegne i Middelhavsområdet og Vestasien. Hos den vilde art er aksspindelen skør, og akset falder af i stykker ved modenhed; hos dyrket rug er aksspindelen sej.

Rug optrådte måske først som ukrudt i byg- og hvedemarker i det østlige Tyrkiet for 3000-4000 år siden, og der skete langsomt en selektion til fordel for former med sej aksspindel og større kerner. Modsat de øvrige kornsorter er rug en typisk fremmedbestøver; en varm sommerdag kan man således ofte se en sky af pollen over en rugmark (rugen drær). Regelmæssig dyrkning er forekommet i Sydskandinavien siden ca. 1000 e.Kr. En kunstigt fremstillet, kromosomfordoblet hybrid mellem rug og hvede (rughvede, Triticale) har været formål for omfattende forædlingsarbejde og dyrkes nu kommercielt.

Dyrkning i Danmark

I 2014 blev der i Danmark dyrket rug på 106.000 ha, men arealet med denne kornart har varieret meget, fx var der i 1960 160.000 ha med rug og i 2006 27.000 ha. Rugen betegnes som en nøjsom, hårdfør, vinterfast plante, der bedre end andre kornarter kan lykkes på dårlig, fx sandet, jord, mens den ikke i udbytte kan konkurrere med byg eller hvede på svær lerjord, bl.a. pga. artens lange, bløde strå, som bevirker stor tilbøjelighed til lejesæd. Danmark er sædvanligvis selvforsynende med rug til fremstilling af mel og har derudover en ret stor eksport.

Hybridrug fremstilles efter et system, hvor forædleren vha. særlige rugplanter og en speciel formeringsteknik udvikler hansterile moderplanter og indavlede fertile faderplanter. I opformeringen sås moderplanterne, der er kortere end alm. rug, sammen med 5% faderplanter med normal længde. Kerneudbyttet af denne avl er af normal størrelse, men når avlen udsås, opnås en hybrideffekt, der oftest er et højere kerneudbytte på 10-20%. I Danmark var i 2014 15.000 ha tilsået med Triticale. Se også korn.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig