Rudimentær, (af fr. rudimentaire), uudviklet; indskrumpet.