Rudiment, 1) svagt udviklede kundskaber, færdigheder e.l.; skik e.l., som efterhånden har mistet betydning. 2) uudviklet organ, der ikke er til nogen nytte for organismen.