Rudera, (lat., af rudus, ruderis grus, stenbrokker), rester af en bygning; ruiner.