Rubrik, (af lat. rubrica 'rødkridt', afledn. af ruber 'rød'), del af et skema, som skal udfyldes med oplysninger, eller afdeling af en skematisk opstillet tekst.