Rubificere, (af lat. rubefacere, af rubere være rød + facere gøre), farve rød; gløde.