Roton, (af lat. rotare, se rotation, og -on), elementær excitation, kvasipartikel, i superflydende helium (se superfluiditet). Kvantevæsken helium-4 kan opfattes som en blanding af en supervæske, der strømmer uden gnidning, og en normal væske. Mængdeforholdet mellem de to væsker afhænger af temperaturen, idet den normale væske udgøres af de elementære excitationer, fononer og rotoner. For at excitere en roton skal der tilføres energi svarende til en temperatur på knap 9 K. Tilstedeværelsen af rotoner kan måles direkte ved uelastisk neutronspredning.