Rotation er et matematisk begreb fra vektoranalysen. Rotationen af en strømning i rummet (et vektorfelt) knytter til ethvert punkt i rummet en vektor, som fastlægger rotationsaksen og rotationshastigheden for strømningen i nærheden af punktet.