Rotacisme, (af lat. rhotacismus, af gr. rhotakizein gøre usædvanlig el. forkert brug af r), dårlig udtale af bogstavet r el. det at udtale r i stedet for en anden lyd (fx jysk grør for grød).