Rosiflengius, (efter personen Rosiflengius i Holbergs Det lykkelige skibbrud (dannet af rose i flæng + lat. suffiks -ius)), en, der "roser i flæng"; en, der roser alt og alle.