Rosenobel, engelsk guldmønt, nobel, hvor der på skibssiden er afbildet en rose, Huset Yorks våbenmærke. Den blev udmøntet fra 1464 til ind i 1600-t.; vægt 73/4 g. Se engelsk møntvæsen.