Romantisk, 1) vedr. romantikken. 2) fantasifuld; sværmerisk; overspændt. 3) spændende; malerisk; fantastisk; forskruet.