Rokere, (af fr. roquer, it. roccare, af ældre fr. roc, it. rocco tårnet i skakspil, af arab.-pers. rukh), foretage en rokade; bytte om på ting el. personer.