Roi-soleil, (fr.), solkongen (tilnavn til Louis (Ludvig) den 14., konge af Frankrig 1643-1715).