Rohait, (efter den danske geolog John Rose-Hansen, f. 1937, og -it), mineral, der kun kendes fra Ilímaussaq-komplekset i Sydgrønland, hvor det er fundet i små mængder som fine flageformede mineralkorn i mineralårer. Rohait har den kemiske sammensætning TlCu5SbS2, krystalliserer tetragonalt og har massefylden 7,6 g/cm3.