Rodfluer, Psilidae, familie af fluer, hvis larver gnaver gange (miner) i planterødder. Gulerodsfluen, Chamaepsila rosae, er et alvorligt skadedyr i skærmplanter, specielt i gulerod (ormstukne gulerødder). Rodfluer forebygges ved sædskifte, ved at holde afstand til arealer, hvor gulerødderne blev dyrket året før, og ved at undgå læ. I fluernes flyveperiode kan angreb forebygges ved dækning med fiberdug eller insektnet. I marken opsættes gule limplader til registrering af flyveaktivitet, så man kan vurdere behov og tidspunkt for bekæmpelse.