Rode, jordalen, gammelt dansk længdemål af varierende størrelse, der i middelalderen og frem til 1800-t. blev brugt til opmåling af jord. Ved kongelig forordning af 1698 sattes 1 rode = 10 fod (3,14 m).