Rocke er et ord fra engelsk for danse eller spille rock.