Robot (Effektorer), giver en robot mulighed for at påvirke omgivelserne. Påvirkningen af omgivelserne kan ske gennem bevægelse af robotten selv, som det er tilfældet med mobile robotter, der bevæger sig rundt i omgivelserne vha. fx hjul, ben eller larvefødder. Generelt kan påvirkning ske gennem manipulatorer, der kan være stationære eller mobile, og som benyttes fx til flytning af materialer og værktøjer. Udviklingen af sådanne automatiserede maskiner, der kan manipulere omgivelserne, spillede en fremtrædende rolle i automatiseringen af fabrikker i 1700- og 1800-t.