Rivalisere, (af ty. rivalisieren, fr. rivaliser, af lat.), kappes.