Rival, (af lat. rivalis medbejler), medbejler; konkurrent.