Ritornel, (af ital. ritornello 'omkvæd, tilbagevendende del', afledn. af ritornare 'vende tilbage'), i musik betegnede ritornel i 1600-t. et instrumentalt for-, mellem- og efterspil i den generalbasledsagede solosang, fx i operaer. Ordet anvendes også om de tilbagevendende afsnit, bl.a. i rondoer, i da capo-arier og i instrumentalkoncertsatser.