Risikabel, (af fr. risquable, af risquer), vovelig; farlig.