Riser, den vertikale del af de stålrør, som fæstnet til en platforms hovedkonstruktion fører olie eller gas fra indvindingsplatforme til produktionsplatforme og herfra til havbundsledning for ilandføring. Rørdiameteren varierer normalt mellem 150 mm og 500 mm. Se også rørledning.