Ripieno, (ital. 'helt fuld', af re- og lat. plenus 'fuld'), ældre betegnelse for en korisk besat orkesterstemme i modsætning til den solistiske stemme.