Rinologi, (gr. rino- + -logi), læren om næsesygdomme.