Rinogen, (gr. rino- + -gen), som stammer fra næsen.