Ringeagtsytring, inden for retsvidenskab se ærekrænkelse.