Ringbakteriose, bakteriesygdom i kartofler, se kartoffel (sygdomme og skadedyr).