Ring-seat, (eng.), tilskuerplads nærmest ved bokseringen.