Rimte, (vist beslægtet med isl. rymta (við) 'ses i glimt' (om fisk)), Leuciscus idus, emde, fisk i karpefamilien (se karpefisk). Den findes fra Nord- og Mellemeuropa til Østasien. Rimten er en vandrefisk; fx er der en ret stor bestand i Øresund, der om foråret vandrer op i åerne for at gyde. I visse egne er den vigtig for fiskeriet. I Danmark sælges den af og til under navnet køge- eller strandkarpe. Den kan blive op til 60 cm.