Rigsombudsmand, embede under Statsministeriet. Rigsombudsmændene er Danmarks øverste repræsentanter og ledere af rigets administration på Færøerne og i Grønland. Rigsombudsmændene er bindeleddet mellem rigsmyndighederne og hjemmestyremyndighederne, og som overøvrighed administrerer de endvidere en række familieretlige anliggender. Embedet blev oprettet i 1948 i forbindelse med indførelsen af hjemmestyre på Færøerne og afløste embedet som amtmand. Ved indførelsen af hjemmestyre i Grønland i 1979 blev også embedet som landshøvding afløst af en rigsombudsmand.