Rigsdaler, (af ty. Reichstaler), sølvmønt, der fik sit navn, fordi den fra 1566 fulgte udmøntningsforskrifter fra Det Tyske Rige. Den danske rigsdaler var 1854-73 kun det halve værd af den gamle rigsdaler; se daler og rigsbankdaler.